Yem Bitkileri Desteklemesi

Yem Bitkileri Desteklemesi

 

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMESİ

 

DESTEKLEME ŞARTLARI

 

1) ÇKS’ ye kayıtlı,

2) Yem Bitkileri ekilişi yapan,

3) Yapay Çayır-Meralar ve çok yıllıklar için ilk yıl, tek yıllıklar için üretim yaptıkları yıl için,

4) Ürünü hasat etmeleri şartı ile dekar başına aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılır.

 

YEM BİTKİLERİ DESTEKLEMELERİ

TL/Dekar

Yonca (Sulu)

130,00

Yonca (Kuru)

70,00

Korunga

90,00

Tek Yıllıklar (Fiğ, Mürdümük gibi)

30,00

Silajlık Tek Yıllıklar

45,00

Silajlık Mısır (Sulu)

55,00

Silajlık Mısır (Kuru)

30,00

Yapay Çayır-Mera

75,00

 

a) Destekleme ödemesinden yararlanacak üreticiler;

1) Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olan ve kaliteli kaba yem üretimi amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat eden üreticiler yararlanır.

b) Destekleme ödemesine esas yem bitkileri;

Kaliteli kaba yem üretimi amacıyla, çok yıllık yem bitkilerinden; yonca, korunga, yapay çayır mera ile tek yıllık yem bitkilerinden; fiğ, macar fiği, burçak, mürdümük, sorgum, sudan otu, sorgum-sudan otu melezi, hayvan pancarı, yem şalgamı, yem bezelyesi, silaj olarak ise mısır silajı ve yukarıda sayılan tek yıllık yem bitkilerinden yapılan silajlar destekleme ödemesinden yararlandırılır.

c) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;

1) Yem bitkileri ekilişleri için müracaatlar 1/1/2011 tarihinde başlar ve 15/11/2011 tarihinde son bulur. Yem bitkisi desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, yem bitkisini hasat etmeden önce form dilekçe (Ek-17) ile müracaat eder. Hasattan sonra yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.

ç) İstenen belgeler;

1) Müracaat dilekçesi (Ek-17),

2) Çiftçi Kayıt Formu (ÇKF),

3) Gerektiğinde il/ilçe müdürlüğünce istenecek diğer belgeler.

d) Destekleme şekli;

1) Yem bitkileri ekilişlerine hasat yılı için tespit edilen destekleme birim fiyatlarına göre dekar başına destekleme ödemesi yapılır.

2) Çok yıllık yem bitkilerinden yonca ve yapay çayır mera için dört yılda bir, Korunga için üç yılda bir ilk hasat edildiği yıl destekleme ödemesi yapılır. Aynı parsele bu sürenin sonunda yapılan yeni ekilişlere destekleme yapılır.

e) Destekleme uygulama esasları;

1) Tek yıllık yem bitkilerinde; % 50 çiçeklenme döneminde hasat edildiğinde, hayvan pancarı ve yem şalgamında ise hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır. Çok yıllık yem bitkilerinde de ilk hasattan sonra destekleme ödemesine hak kazanılır.

2) Silajlık mısır ekilişlerinde danenin hamur olum döneminden danelerin sararmaya başladığı döneme kadar silaj yapmak amacı ile hasat edildiğinde destekleme ödemesine hak kazanılır.

3) Yem bitkisi destekleme ödemesi için ekiliş yapan üretici, ÇKS kaydının yapıldığı ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Başka il/ilçe sınırları içerisinde adına kayıtlı parselde ekim yapan üretici, ÇKS kaydının olduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.

4) Üreticilerden, yonca ve yapay çayır mera ekilişi için dört yıl, korunga ekilişi için ise üç yıl ekimin bozulmayacağına dair taahhütname (Ek-19) alınır.

5) Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı en az 10 dekar olacaktır.

6) Bir üretim yılında aynı parsele aynı tek yıllık yem bitkisi arka arkaya ekilirse, sadece birincisi desteklemelerden faydalandırılır. Ancak aynı parsele münavebe uygulanarak bir üretim yılında arka arkaya iki farklı tek yıllık yem bitkisinin ekilmesi durumunda, her iki ekiliş ayrı ayrı desteklemelerden faydalandırılır.

7) Aynı yıl içerisinde aynı parsele tek yıllık yem bitkisi ekilip, hasattan sonra çok yıllık yem bitkisi ekildiği takdirde, her iki ekiliş de destekleme ödemelerinden faydalandırılır.

f) Destekleme kapsamı dışında kalan üreticiler;

1) Tebliğin 15 inci maddesinde belirtilen hükümlere uymayan,

2) ÇKS’de kayıtlı olduğu yer dışında başka yerde destek alımına müracaat eden,

3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve/veya belge ibraz eden,

4) Kapama meyve bahçeleri ve ağaçlandırma yapılmış alanlarda ara tarım olarak yem bitkisi yetiştiren,

5) Yem bitkisi ekilişlerini daneye bırakan,

6) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine tabi alanlarda ekiliş yapan,

7) Özel mülkiyet statüsünde olup da tapu kayıtlarında doğal vasfı çayır ve otlakiye olan parseller üzerinde ekiliş yapan,

8- İlin ekolojik şartlarına, ekim tekniklerine ve normlarına uygun yem bitkisi ekilişleri yapmayan,

9) 5488 sayılı Tarım Kanunu ile belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen,

10) Tespit çalışmalarına yardımcı olmayan veya çalışmaları engelleyen,

11) Doğal afetler sonucu verilen desteklemelerden yararlanan üreticiler yem bitkileri desteklemesinden yararlanamazlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

REKLAMLAR
  • YORUM
Facebookta bizi bulun