Standart Hindi Irkları ve Özellikleri

Standart Hindi Irkları ve Özellikleri

Günümüzde yetiştiriciliği yapılan “Hibrit Hindi Irkları”, aşağıda özellikleri belirtilen “Standart Hindi Irkları” nın kendi aralarında melezlenmesi sonucu ortaya çıkmıştır.

Hindinin anavatanı Kuzey Amerika’dır. Amerikan yerlileri tarafından M.Ö. 1000 yıllarından beri tüketildiği, yapılan kazılarda orta çıkmıştır. Avrupa’ya 1524 yılında Meksika’dan taşınmıştır. Bugün yetiştiriciliği yapılan hindilerin büyük bir çoğunluğu ise Avrupa’da evcilleştirilen hindilerden oluşmaktadır.

 

Standart Hindi Irkları 

 

Auburn

Parlak kahverengi olarak da bilinen bu ırk 1800’lerin başında ABD’de geliştirilmiştir. Melezlemelerde başlangıç materyali olarak kullanılmıştır. Farklı renkleriyle Bronz’a benzemekle beraber siyah renklerin yerini kırmızımsı kahverengi almıştır. Bronz renkler yerine de sarımsı kahverengi hakimdir. Silver Auburn ve Brown Auburn olomak üzere 2 farklı varyetesi mevcuttur.

Auburn
Auburn

 

Beyaz Hollanda

Bronz sürülerinden geliştirilmiş bir ırk olup Amerikan standartlarına 1878 yılında girmiştir. İyi gelişmiş dişiler  10.5 kg, erkeklerse 22.5 kg canlı ağırlığa ulaşabilir. Standart ağırlıkları ise dişilerde 9, erkeklerde 16 kg’dır. ABD’de damızlıkçılar tarafından 3. sırada gösterilir. Renk olarak Bestville hindilerine benzer. Ancak gelişme ve yemden yararlanma kabiliyeti açısından daha iyi. Ayrıca aralarında vücut büyüklüğü açısından da önemli bir fark bulunur.

 

Beyaz Hollanda Hindisi
Beyaz Hollanda Hindisi

 

Blue Slate

Siyah Hindiden köken almasına rağmen ortak yönleri fazla değildir ve Siyah Hindi kadar yaygın değildir. Yumurtadan yeni çıkan palazların rengi mavi veya çamur rangi tonlarındadır. Renk farklılığına dayanan 2 varyetesi vardır. Kül mavisi renkli tüylerinin üstünde düzenli olmayan siyah benekler bulunur.

 

Blue Slate
Blue Slate

 

Buff Hindisi

Kırmızı Bourbon hindisi ile beraber ortak tarihi vardır ve en eski hindi ırkları içerisinde kabul edilir. Amerikan standartlarında Kırmızı Bourbon hindisinden daha önce,  1880’lerde yer almıştır. Kesimden sonra temiz karkas vermesi ve parlak tüy rengiyle dikkati çeker. Tüm beyaz kanat tüylerinde Buff rengi ( kahverengimsi sarı ) yer alır. Beyaz kuyrukların dip kısımlarında ve tüylerin tamamında buff rengi yer alır. 1940 ve 1950 ‘li yıllarda orta ağırlıkta hindiler tekrar yetiştirilmeye başlanınca popüler olmuştur.  Gelişmiş erkek hindiler 11 kg, dişiler ise 6 kg’a ulaşır.

 

Buff Hindisi
Buff Hindisi

 

Devamı…

Calico 

Tricolor, Sweetgrass ve Sarı Sırtlı Ronquiere olarak da bilinir. Bronz hindiden köken aldığı düşünülmektedir. Farklı renkli varyeteleri bulunduğundan farklı isimlerle anılır. Bu hindiler Belçika’da Sarı Sırtlı Ronquiere olarak bilinmektedir.

 

Calico
Calico

 

Chocolate

İsmini tüy, incik ve ayaklarının renginden almıştır. ABD’nin güney eyaletlerinde ve Fransa’da bulunur. ABD İç Savaşı’ndan sonra bu ırkın sayısında önemli düşüşler olmuştur. Ağırlık bakımından Siyah Hindi ırkına benzerlik gösterir.

Chocolate
Chocolate

 

Crollweitzer

Almanya’da, Beyaz Çizgili hindi ile Belçika kökenli Benekli Hindi’nin melezlenmesiyle geliştirilmiştir.  Süs hindisi olarak yetiştirilmektedir. Dişileri 4 – 5 kg, erkekleri ise 6 – 8 kg canlı ağırlığa sahiptir. Yumurta verimi 60 – 200 arasında olup kuluçka özellikleri iyidir. Beyaz renkli bir ırktır, göğüs ve sırt tüylerinin ucunda siyah şeritler bulunur. Siyah olan varyeteleri de vardır.

 

Crollweitzer
Crollweitzer

 

Standart Hindi Irkları (Devamı)

Geniş Göğüslü Ağır Beyaz 

 

1950’li yıllarda, geniş göğüslü bronz ve beyaz Hollanda hindilerinin melezlenmesiyle geliştirilmiştir. Ağır ve geniş göğüs yapısı yönünden yapılan seleksiyonlarla “geniş göğüslü bronz”lara yakın değerler elde edilmiştir. Bundan dolayı  da “geniş göğüslü ağır beyaz hindi”ler olarak isimlendirilmişlerdir.

18 – 20 haftalık yaşta kesildikleri zaman orta büyüklükte kızartmalık hindi olarak satılırlar. Bazen erkekleri 28 – 30 haftalık oluncaya kadar beslenerek ileri işlemede kullanılır. Bu hindi ırkı, koyu renkli ırklara nazaran sıcaklığa ve yaz güneşine daha dayanıklıdır.

 

Küçük Beyaz Beltsville
Geniş Göğüslü Ağır Beyaz

 

(Devamı)

Geniş Göğüslü Bronz 

Anavatanı İngiltere’dir. 1920 yılında Kanada’ya, 1935 yılında ise Amerika’ya getirilmiştir. Bu tarihten sonra en çok üretilen ırk olmuştur. Bu hindiler aynı zamanda “Geniş Göğüslü Ağır Beyaz” ve “Küçük Beyaz Bestville” hindilerini elde ederken melezlemelerde kullanılmıştır.

Tüy uçları, devetüyü beyazı rengindedir. Asıl rengi siyah olduğundan dolayı, dip tüyleri de siyah renklidir. Sırt, kuyruk ve butların üst kısmında parlak bakır – bronz renk bulunur. Gagalarının ucu kahverengimsi sarı, dip kısmı ise kahverengi – siyahtır. Gözleri koyu kahverengi, sakal siyahtır. Bacaklar genç hindilerde siyahken yaşı ilerledikçe siyah – pembeye döner. Deri rengi, kullanılan yeme göre beyaz ile sarı arasında değişir.

Erkek hindilerde gerdan ve boynun üst kısmı beyaz ile parlak mavi arasında değişir. Baş ve yüz kırmızıdır. Mavi renk dişilerde görünmez. Dişi bireylerde baş, gerdan, yüz ve boynun üst kısmı kırmızıdır. Dişilerin göğüs tüylerinde beyaz bir şerit bulunurken, erkeklerde bu şerit siyahtır. Bu özellikten dolayı tüylenmenin tamamlandığı 12. haftada cinsiyet ayrımı yapılabilir.

Genellikle düşük döllülüğe ve çıkış gücüne sahip olan az sayıda yumurta verirler. Sun’i tohumlama, bu hindilerde standart bir uygulamadır. 28 haftalık olunca cinsi olgunluğa ulaşırlar. Varyetelere göre, yıllık 40 – 90 arasında yumurta verirler.

Canlı ağırlık açısından hindi ırkları içerisinde en ağır olan ırktır.  Damızlık erkekleri 25 kg’ı aşabilir. Tüm dünyada yaygın yetiştirilmelerinin sebeplerinden biri de geniş ve etli bir göğse sahip olmalarıdır. En uygun kesim yaşı, dişilerde 12. – 20. haftalar, erkeklerde ise 16. – 24. haftalar arasındadır. Kızartmalık hindiler 23 – 26 haftalık yaşta pazarlanır. 28. – 30. haftalarda da erkekler ekstra ağır hindiler olarak kullanılır.

 

Geniş Göğüslü Bronz
Geniş Göğüslü Bronz

 

Kırmızı Bourbon

ABD dışındaki ülkelerde çok tanınmayan, orta büyüklükte bir ırktır. Boyun, kuyruk ve geniş kanat tüyleri dışında vücudun diğer kısımları, siyah bir şeritle çevrelenmiş  kahverengi – kırmızı renktedir. Kanat ve ana kuyruk tüyleri beyazdır. Fakat kuyruğun sonlarına doğru her tüyde, belli belirsiz kırmızı, çapraz bir çizgi bulunur. Dişilerde, erkeklerin aksine siyah şerit bulunmaz. Gözler ve gaganın uç kısmı her iki cinsiyette kahverengidir. Ayaklar ve incikler genç hindilerde koyu kırmızı, ergin hindilerde kırmızı – pembedir. Deri rengi yeme bağlı olarak beyazla sarımsı beyaz arasında değişir.

 

Kırmızı Bourbon
Kırmızı Bourbon

 

Standart Hindi Irkları (Devam)

Küçük Beyaz Beltsville

 

ABD Tarım Bakanlığı tarafından, pedigrili yetiştiricilik ve seleksiyonla geliştirilmiş bir ırktır. 1941 – 1962 yılları arasında tüm dünyaya yayılmıştır. Vücut şekli olarak “geniş göğüslü ağır beyaz” hindilere benzeseler de bazı ayırt edici farklar mevcuttur. Tüm vücudu beyaz tüylerle kaplı olmasına rağmen sakal siyahtır.

Gurk olma eğilimi daha düşük olsa da yumurta verimi, döllülük ve yumurtadan çıkış gücü bakımından, ağır ırklara karşı üstünlüğü vardır.

Büyüme ve yemden yararlanma kabiliyeti çok iyi olup hem dişi hem de erkekleri 15 – 16 haftada kesime gelirler. 21 – 24 haftaya kadar tutulacak olurlarsa kızartmalık hindi olarak pazarlanabilir.

Yumurtlama randımanı, ilk yumurtadan sonraki 5 ay için % 60 ‘tır. Hindi başına yaklaşık 80 – 90 yumurta alınmaktadır. Yumurta ağırlığı ortalama olarak 75.6 g olup döllülük % 95 ve üzeridir. Yumurtadan çıkış gücü ise % 85 civarındadır. Palazlarının yaşama gücü % 85’tir. Etlenme ve tüylenme kabiliyetleri oldukça iyidir.

 

 

Küçük Beyaz Beltsville
Küçük Beyaz Beltsville

 

Küçük Beyaz (Midget White)

1950’li yıllarda ABD’de küçük hindi pazarı için geliştirilmiş bir ırktır. Çok küçük yaopılı olup ergin erkeklerin canli ağırlığı 8 – 9 kg, dişilerin ise 4.5 – 5.5 kg civarındadır. Görünüm olarak Küçük Beyaz Bestville hindisine benzerse de ondan daha küçük yapılıdır ve göğsü de geniş değildir.

 

Küçük Beyaz - Midget White
Küçük Beyaz – Midget White

 

Lilac

Gümüşi mavi – kırmızı benekli olup kanatları beyaz renklidir. Kuyrukta beyaz renkler üstünde kırmızı bantlarıbulunur. Popüler olarak üretimi yapılan renkli varyeteler içerisinde 4. sırada yer almaktadır.

 

Lilac
Lilac

 

Narragensett

Etlenme durumu iyi olan, orta büyüklükte, eski bir Amerikan hindisidir. Renkleri Bronz hindiyi andırır. Ancak Bronz hindisinin karakteristik özelliği olan gökkuşağı renkli kırmızı – yeşil parlaklık ve bronz renkli tunçlaşma, bu hindilerde görülmez. Erginlerde sakal siyah, incikler pembemsi kahverengidir. Gelişmelerinin erken dönemlerinde palazlar Bronz palazlarına çok benzerler ve ayırt edilmeleri güçtür.

19. yüzyılda Rhode Island Narragensett bölgesinde Avrupa ırkları ile yabani hindilerin melezlenmesiyle elde edilmiştir. ABD’de popüler bir ırk olarak 1874 yılında tescil edilmiştir. Yüksek et kalitesi, iyi yumurta verimi, iyi kuluçka özelliği ve sakin yapısıyla dikkati çeker. Bronz hindisine benzese de bronz rengin yerini çelik gri almıştır. Kuyrukta da kahverengi yerine sarımsı – kahverengi tonlar hakimdir.

 

Narragansett
Narragansett

 

Standart Hindi Irkları (Devamı)

Nebraska

Nebraska’da geliştirildiği için bu adı almıştır. Royal Nebraska ve Benekli Nebraska gibi varyeteleri bulunur. Eski bir ırk olarak bilinir, zaman zaman fuarlarda yer alır. 1947 yılında kapatılan Geniş Göğüslü Bronz sürüsünde alacalı renk mutasyonu sonucunda elde edildiğine ilişkin bilgiler mevcuttur. Dikkati çeken parlak tüyleri, tüylerin üzerindeki siyah benekler ve kesim sonrası temiz karkas görünümü popüler olmasında rol oynamıştır.

Royal Nebraska varyetesinde, düzgün olmayan karışık gri ve siyah grimtırak renkler bulunur. Benekli Nebraska Hindisi’nde ise devetüyü veya diğer renklerden benekler bulunur ve Mavi Benekli Nebraska Hindisi’ne benzer. Benekler ve grimsi renkler, gövde üzerinde düzensiz bir dağılım gösterir.

 

Nebraska Hindisi
Nebraska Hindisi

Norfolk

“Siyah İspanya” veya “Siyah Hindi” olarak da adlandırılır. İlk bilinen ırklardan olmalarına rağmen, hiç bir yerde dominant olarak yayılmamışlardır. En çok İspanya, Norfolk, Fransa, İngiltere ve İtalya’da yaygındır.

Norfolk hindisi standartlarına göre tüyler, ayak parmakları ve incikler siyahtır. Tüylerin uç kısımlarında beyazlık bulunur. Renk her iki cinsiyette de aynıdır. Vücudun tüm kesimleri yeşilimsi parlak siyahtır. Alt tüyler tam olarak siyah, İncik ve parmaklar genç hindilerde siyah, olgun hindilerde ise pembedir.

 

Norfolk
Norfolk

 

Royal Palm

Florida’da, 1920’lerde  Bronz, Siyah, Narragensett ve yabani ırkların melezlenmesiyle elde edilmiş bir ırktır. 1936 yılında 6. Tavukçuluk Konferansı’nda Avrupa’ya tanıtımı yapılmıştır. Blue Palm, Red Palm ve Golden Palm olmak üzere 3 varyetesi vardır.

Rengi beyaz olmasına karşın her tüyün uç kısmında siyah, dar bir şerit bulunur. Siyah şeridin genişliği kuyruk kısmında artar. Kesim sonrası, renkli dip tüyleri içermediğinden pazarlamada önemli bir avantaja sahiptir. Sadece et üretimi amacıyla geliştirilen bir ırk değildir. Standart canlı ağırlığı olgun erkeklerde 10 kg, genç erkeklerde ise 7 kg’dır. Yetişkin dişilerde bu standart 5.5 kg, genç dişilerde ise 4.5 kg’dır. Süs ırkı olarak geliştirilmesine rağmen, küçük aile işletmelerinde et için yetiştiriciliği yapılabilmektedir.

 

Royal Palm
Royal Palm

 

Standart Bronz 

Bronz ismi ilk kez 1830’lu yıllarda, bu ırkın geliştirildiği Rhode Island’da kullanılmaya başlanmıştır. Narragensett hindileri ile yabani hindilerin melezlenmesinden elde edilmiştir. Bu ırk ve varyeteleri 1871 yılında ABD standartlarına alınmıştır. Bu yüzden ırk “Standart Bronz” olarak adlandırılmaktadır. Ve günümüzde ticari olarak geniş göğüslü veya geniş göğüslü bronz olarak da bilinen hindi ırklarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Yetişkin erkekler 16 kg, dişiler ise 9 kg canlı ağırlığındadır. Renk, kuyruk etrafındaki tüylerde donuk siyah olarak başlar. Bu tüyler kahverengi paralel şeritler içerir ve tüylerin sonu bakır rengiyle biter.

 

Standart Bronz
Standart Bronz

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

REKLAMLAR
  • YORUM
Facebookta bizi bulun