Sık Kullanılan Veteriner Terimleri Sözlüğü

Sık Kullanılan Veteriner Terimleri Sözlüğü

Sitemizdeki yazıların  içeriklerinde en çok kullanılan veteriner terimleri ile bu terimlerin anlamlarını bir arada toplamak istedik.  Bu makalenin, okuyucuların, yazılarımızı daha rahat anlamalarına yardımcı olması en büyük temennimiz.

Bu alfabetik listeyi oluştururken, hem akademik anlamda hem de halk dilinde kullanılagelen terimlere yer verdik. Bazı terimlerin açıklaması aslında oldukça uzun yazılara konu olabilecekken, bu makalede en özet haliyle yer aldı.

Bazı veteriner terimleri, eş anlamlı olanlarıyla beraber yer aldı. Bu liste sürekli güncellenecektir. Merak ettiğiniz veteriner terimleri  mail, mesaj veya konu altına yapacağınız yorumlarla yazarak listemize katkıda bulunabilirsiniz.

 

Veteriner Hekimlik Terimleri

 

 

Veteriner Terimleri(A – E)

 

Abdomen : Karın bölgesi

Abort / Abortus : Düşük yapma

Absorbsiyon : Emilme

Adjuvant : Bir ilacın etkisini artırmak için yapısına eklenen madde

Aerob : Oksijenli ortamda yaşayabilen organizma

Afoni : Ses kaybı

Agraf : Metalden yapılan ve  yaraların kenarlarını birleştirmek için kullanılan malzeme

Akarisit : Akarlara karşı kullanılan ilaçların genel adı

Akut Enfeksiyon : Kısa bir zaman diliminde beliren ve sonlanan enfeksiyon

Alerjen : Alerjiye neden olan madde

Allotoksin : Vücut tarafından üretilen ve bakterilerin toksinlerine karşı etki gösteren madde

Alveol : Akciğerlerde bulunan küçük hava keseleri

Amfizem : Dokularda patolojik olarak hava birikimi

Amino Asit : Proteinlerin yapıtaşı

Amniyon Kesesi / Sıvısı : Gebelik boyunca yavrunun içinde bulunduğu kese ve sıvı

Anabolizma : Vücuttaki  maddelerden yeni madde sentezlenmesi

Anaerob : Oksijensiz ortamda yaşayabilen organizma

Analjezik : Ağrı kesici

Anaflaktik Şok : Canlının duyarlı olduğu bir  antijenle karşılaşması halinde hızla gelişen şok

Anamnez : Hayvan sahibinin hastalığın meydana gelişi, durumu  ve geçmişi   hakkında verdiği bilgi

Anatomi : Vücudu inceleyen bilim dalı

Anemi : Kansızlık

Anestezi : Narkoz, duyuların işlevlerinin ortadan kaldırılması

Anomali : Büyümede ve gelişmede görülen anormallikler

Antelmentik : Parazitlere karşı kullanılan ilaç

Antagonist : Zıt etkiye neden olan madde

Antrax : Şarbon hastalığı

Arter : Atardamar

Asepsi : Mikroorganizmaların bulaşmasını önleme işlemleri

 

Bakteriyofaj : Bakterileri öldüren virüsler

Bazik : pH derecesi 7’den yüksek olan, alkalik

Biyopsi : Canlı bir dokudan muayene için parça alınması

 

Cidar : Çeper, duvar

 

Çara : Kızgınlık dönemindeki hayvanlarda görülen şeffaf, mukoz  akıntı.

 

Dehidrasyon : Su kaybı

Dış Karantina : Ülkeler arasında hayvansal ürün ticaretinde, hastalık ve zararlıların yayılmasını engellemek için alınan yasal tedbirler

Diüretik : İdrar sökücü

Diyare (Diarrhe) : İshal

Dorsal : Üst

Drenaj : Vücut boşluklarında biriken patojen sıvıların dışarıya atılması

Duodenum : Oniki parmak bağırsağı

 

Ekoloji :  Canlıların birbirleriyle ve çevreyle ilişkilerini inceleyen bilim dalı

Ekstraksiyon : Bir bitkiden ya da karışımdan,  istenen maddelerin  elde edilmesi süreci

Embriyo : Canlılarda,  sperm ve yumurtanın döllenmesinden sonra uterus (rahim) içindeki ilk hali

Endemik Türler  : Yalnızca belirli bir bölgede yaşayan türler.

Eneme : Kısırlaştırma, kastrasyon

Entomoloji : Böcekleri inceleyen bilim dalı

Epifitik Canlı : Konukçuda hastalık oluşturmayıp sadece taşıyıcı olarak kullanan organizmalar

Etiyoloji : Bir hastalığın nedenlerini araştıran bilim dalı.

Etkili Madde : İlaçlarda esas etkiyi yapan madde

 

 

Veteriner Terimleri(F – J)

 

FAO : Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü

Farmakoloji : İlaç bilimi

Farinks : Yutak

Fenotip : Canlıların gözle görülebilen veya  ölçülebilen özellikleri.

Ferç (Vulva) : Dişi üreme organının en dış bölümü. 

Fertilite : Doğurma yeteneği, verimlilik.

Fibröz : Lif dokusu

Fistül : Deri ile bağırsak arasında, aslında olmaması gereken bir kanalın oluşması durumu 

 

Genital Organlar : Üreme organları

Genotip :  Bireyin taşıdıkları genlerin bütünü

 

Hematom : Organ ve dokularda kanın pıhtılaşarak birikmesi

Hemoraji : Kanama

Hepatit : Karaciğer yangısı

Hibrit : İki veya daha fazla tür arasında yapılan melezlemeler sonucu elde edilen yavru

Hipertrofi : Doku veya organların boyutundaki anormal artış

Hipokalsemi : Kalsiyum eksikliğine bağlı doğum felci

Histoloji : Doku bilimi

 

Irk : Bir canlı türü içerisinde birbirine benzerlikleri fazla olan bireylerin meydana getirdiği alt grup

 

İkterus : Sarılık

İmmunoloji : Bağışıklık bilimi

İnfeksiyon : Mikroorganizmaların meydana getirdiği hastalık

İnfiltrasyon : Doku ve hücrelerde olmaması gereken maddelerin birikmesi

İnflamasyon : Vücudun mikroorganizmalara tepkisi sonucu oluşan iltihabi reaksiyon

İnhibitör : Gelişmeyi engelleyici, baskılayıcı

İnkubasyon : Hastalık etkenlerinin canlı vücuduna girişleri ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkışı arasındaki süre

İnkübatör : Etüv, kuluçka makinesi

İnokulasyon : Aşılama

İnsektisit : Böcek öldürücü

İntravenöz Enjeksiyon : Damar içi enjeksiyon

 

Jenerasyon : Soy, kuşak

 

(K -P)

 

Kadavra : Ölü, ceset

Kalıtım : Canlıların genetik özelliklerini, kendilerinden sonraki  nesillere aktarması

Kalibrasyon : Belirli şartlarda, doğruluğu bilinen bir   ölçüm standardı ya da  sistemi kullanılarak kullanılacak aletin doğruluğunun ölçülmesi. Halk diliyle ayarlama.

Kapiller Damar : Kılcal damar

Karkas Ağırlığı : Hayvanların kesilip ayaklar, baş, kuyruk, deri ve tüm iç organları ayrıldıktan sonra geriye kalan bütün gövdesi

Kastrasyon : Eneme, kısırlaştırma

Kaşeksi : Aşırı derecede zayıflama durumu

Kloaka : Kanatlılarda sindirim, üreme  ve boşaltım  yollarının birleştiği yer

Kolostrum : Ağız sütü. Doğumdan hemen sonra salgılanır ve yavrulara mutlaka verilmesi gerekir.

Kontak Etki : Hastalık etmeni ya da zararlıyı temasla etkileyip öldüren  etki mekanizması

Kontaminasyon : Bulaşma, kirlenme

Kosta : Kaburga

 

Laktasyon Dönemi : Hayvanların yıl içerisinde etkin olarak süt salgıladıkları zaman aralığı

Larinks : Gırtlak

Lezyon : Hastalık belirtilerinin yoğunlaştığı   dokusuya verilen ad

 

Mukoza  : Bazı organların iç yüzünü kaplayan ve salgı yapan tabaka

 

Nekroskopi : Ölüm sonrasında iç organlarda yapılan muayene

Nekroz : Hastalıklı dokularda  görülen koyu renkli ölü bölge

 

Oskültasyon : Steteskopla dinleyerek muayene

Ovulasyon : Dişi hayvanlarda yumurtanın döl yatağına düşmesi.

 

Ödem : Dokularda sıvı birikmesi nedeniyle oluşan şişlik

Östrüs Siklusu : Kızgınlık döngüsü

Özofagus : Yemek borusu

 

Palpasyon : El ile hissederek muayene

Parazit (Asalak) : Başka bir canlıya bağlı olarak yaşayan ve ihtiyaç duydukları besin maddelerini bunlardan alan canlılar.

Patojen : Enfeksiyonlar meydana getiren mikroorganizmalar

Perakut Enfeksiyon : Çok hızlı seyreden enfeksiyon

Plasenta : Yavru zarı

Populasyon : Sınırlı bir çevrede, bir türe ait bireyler tarafından meydana getirilen topluluk

Preparat : Kullanıma hazır halde  karışım ilaçlar

(R – Z)

 

Repellent : Uzaklaştırıcı

Rezidü (Kalıntı) : Kullanılan ilaçların, belli bir süre geçtikten sonra, etkilediği yüzeyde kalan miktarı. Kalıntı miktarı, ppm olarak ifade edilir.

Rezorbsiyon : Emilme

Rigor Mortis : Ölüm sertliği

Rumen : İşkembe

 

Sedimantasyon : Çökelme

Seleksiyon : Seçilim 

Semptom  : Belirti

Sentinel : Duyarlı

Sitoloji : Hücre bilimi

Sternum : Göğüs kemiği

Sun’i Tohumlama : Dişi hayvanların genital yollarına insan eliyle sperma nakli işlemi.

Sübvansiyon : Destekleme, para yardımı

 

Tendon : Kasları kemiklere bağlayan yapı, kiriş

Trake : Soluk borusu

 

Uterus : Rahim

 

Vena : Toplardamar

Ventral : Alt

Vulva (Ferç ) : Dişi üreme organının en dış bölümü. 

 

Zoonoz Hastalık : Hem insanlarda hem de hayvanlarda görülen hastalık

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

7 yorum

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

REKLAMLAR
  • YORUM
2020-01-14 14:08:06
Koyunlarda Kızgınlık ve Döl Verimi - Türk Besi: […] ilk belirtileri görüldükten 24 – 36 saat sonra ovulasyon
2020-01-09 15:13:14
Sığırların Beslenmesinde Silaj Kullanımı - Türk Besi: […] sonrası ilk aylarda buzağıların rumenleri işlevsel hale geçmediğinden, lifli
2020-01-02 10:35:36
2019-12-18 11:25:19
Kist Hidatik Hastalığı ve Korunma Yolları - Türk Besi: […] insan hem de hayvan sağlığını tehdit eden ve büyük
2019-12-16 14:14:05
İtalyan Çimi (Yıllık Çim) Yetiştiriciliği - Yetiştirici Rehberi: […] çimi, daha ziyade kuru ot ve silaj olarak değerlendirilir.
2019-12-11 14:41:12
2019-12-01 09:59:53
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Kene Mücadelesi - Türk Besi: […] Sığırlarda Sun’i Tohumlama ve Faydaları Bıldırcın Yetiştiriciliği ve
2019-11-27 22:05:57
2019-11-22 08:51:43
2019-10-23 16:57:51
Facebookta bizi bulun