yemlikler

Açık Besi

En önemli avantajı ahır maliyeti olmamasıdır.  Dolayısıyla sabit yatırım maliyeti düşüktür. Kapalı besicilik yaparken ...

tkb

Sözleşmeli Besicilik.. Te...

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİĞİN DESTEKLENMESİNE DAİR UYGULAMA TEBLİĞİ Yayımlandığı R.Gazete: 10.02.2007-26430 Tebliğ No: 2007/10 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, besicilik sektöründe sözleşmeli yetiştiriciliğin

  • ivesi2

    İvesi Koyun Irkı Türkiye başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Irak, İsrail, Ürdün gibi ülkelerde yetiştirilen başlıca koyun ırklarından bir tanesidir. Genel olarak İvesi ya da Arap Koyunu olarak bilinen bu ırk ülkemizde çoğunlukla Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu

p_ayrac
  • 6.726 views
  • Yorum Yok
Henüz yorum yapılmamış.
Ecce Web Tasarım Web Tasarım Blog Teması Ecce Plus Bu tema Ecce Web Tasarım tarafindan düzenlenmistir. Hiçbir sekilde kopyalanamaz.